Τo μουσείο Castello di Rivoli του Torino, με πυρήνα το έργο του Κώστα Βαρώτσου L’ Approdo οργανώνει στρογγυλή τράπεζα με την συμμετοχή των Δημάρχων της Lampedusa,Otranto και Torino , με θεμα την τραγωδία που εκτιλύσσεται αυτή τη στιγμή στη Μεσόγειο, με τους θανάτους χιλιάδων ανθρώπων οι οποίοι χάνουν τη ζωή τους τα τελευταία χρόνια. Στην εκδήλωση θα συμμετέχουν επίσης οι καλλιτέχνιδες Federica Cellini και Elisabetta Benassi οι οποίες έχουν προβληματισθεί με το ίδιο θέμα. Ο Κώστας Βαρώτσος, θα παρουσιάσει το τελευταίο του έργο στην Ιταλία L’ Approdo αλλά και τη δουλειά του γενικότερα, επικεντρώνοντας στη μεθοδολογία που ακολουθεί κατά την προσέγγιση της σχέσης της δουλειάς του με την ιστορία, κρατώντας ως σημείο αναφοράς το έργο του L’ Approdo. The museum Castello di Rivoli of Torino, with core the work of Costas Varotsos L 'Approdo, organizes roundtable with the participation of mayors of Lampedusa, Otranto and Torino, on the tragedy which takes place this time in the Mediterranean, with the deaths of thousands of people who lose their lives in recent years. At the event will also participate artistes Federica Cellini and Elisabetta Benassi having examine with the same subject Costas Varotsos, will present his latest project in Italy L 'Approdo and his work in general, focusing on the methodology followed during the approach of the relationship of his work to history, keeping as a reference point his work L' Approdo

No comments: